Temperature sensor for high temperature applications

Mô tả

TC sensors J, K, S, B
 ATEX Exia certificate

  • Xuất xứ: Aplisens/ Balan
  • Catalogue: Click here
  • Vui lòng liên hệ Hiếu 0979 889 326 (Phone/ Zalo/ WhatsApp) để tư vấn