P627 High Flow Gas Regulator

Mô tả

Ứng dụng: Farm Tap Regulation, Monitoring Regulator, Gate Regulators, Fuel Gas, Gas Gathering, Pressure Reduction. Thiết bị ứng dụng rất nhiều trong nhà máy sử dụng nhiên liệu đốt là khí Natural Gas hoặc khí LPG lưu lượng lớn.

  • Áp xuất đầu vào: Max 2000 PSIG – vật liệu Steel / SS

Max 1000 PSIG – vật liệu Ductile Iron

Max 1485 PSIG – vật liệu Flanged Steel

  • Áp suất đầu ra: 5–500 PSIG
  • Kết nối: 3/4’’, 1’’, 2’’ (inch)
  • Kích thước Orifice: 3⁄32″, 1⁄8″, 3⁄16″, 1⁄4″, 3⁄8″, 1⁄2″ (inch)
  • Nhiệt độ hoạt động: Steel, Iron Body –20˚ tới 180˚F (–29˚ tới 82˚C)
    CF8M Body –40˚ tới 180˚F (–40˚ tới 82˚C)