Oldham Surveyor 4B

Mô tả

Tủ báo ga trung tâm Oldham Surveyor 4B là loại 1 kênh không có màn hình hiển thị

  • Giả pháp kinh tế cho các ứng dụng nhỏ
  • Chương trình báo động theo 2 ngưỡng
  • Tín hiệu vào: Wheatstone Bridge sensor
  • Tín hiệu ra: 2 relays (1 common gas and fault, 1 gas)
  • Nguồn cung cấp: 11.5 to 14 Vcc or 207 to 242 Vca
  • Hiển thị: Built-in audible and visual alarms
  • Chứng nhận: CE

Mô tả (English): The Surveyor 4B is a single-channel controller designed to detect combustible gases in
boiler plants, battery charging rooms and more generally in small units that need one or
two detectors. It has two different alarm thresholds and built-in relays. It can be easily
mounted to a DIN rail.