Oldham MX 15

Mô tả

Tủ báo ga trung tâm Oldham MX 15 là tủ kết nối 1 kênh vơi màn hình hiển thị

  • Phù hợp với hệ thống nhỏ
  • Tương thích với bất kỳ thiết bị dò khí sử dụng tín hiệu 4-20mA
  • chương trình báo động theo 2 ngưỡng
  • Tín hiệu vào: 4-20 mA, Wheatstone Bridge
  • Tín hiệu ra: 3 relays (1 fault, 2 gas alarms)
  • Nguồn cung cấp: 21-30 Vcc and 230 Vca or 115 Vca
  • Hiển thị: Built-in audible and visual alarms
  • Chứng nhận: CE • ATEX metrology • EAC

Mô tả (English): The MX 15 is a single-channel controller designed for use in boiler plants and tertiary applications. The MX 15 controller is economical and very easy to use, and includes three
built-in relays. It can be mounted on a wall or DIN rail.