Hệ Thống Dò Khí Hầm Xe CPS Car Park System

Mô tả

Hệ thống được thiết kế để phát hiện khí cháy và khí thải trong bãi đỗ xe và đường hầm…

CPS car park system

CPS car park system

  • kết nối lên tới 256 đầu dò khí, 64 logic tín hiệu và 256 relays trên mỗi hệ thống
  • Điều khiển thông gió tự động
  • Loại cảm biến dò khí: Methane, Hydrogen, LPG, VNG, CO, NO, NO2
  • Công nghệ cảm biến: xúc tác hoặc điện hóa
  • Nguồn cung cấp: 85-260 Vac
  • Tín hiệu ra: Relays, RS485 Modbus RTU
  • Chứng nhận: CE • VDI 2053

Mô tả (Oldham): The CPS (Car Park System) gas detection unit uses a feldbus and can support up to
256 detectors and just as many relays connected in a network across 8 different lines.
Up to 1,000 times faster than a pumped system, the CPS is safer and provides optimal
management of the ventilation while considerably reducing energy consumption. It has
an easy to use interface consisting of a large LCD screen displaying measurements in
real time, 3 LED lights and icons indicating the status of the system (Operation, Forced
Operation, Fault, Alarm, Low Speed, High Speed, etc.).