EVC MacBAT5 – PLUM/ Ba lan

post-img

Hardware comparison between Version 1 and Version 2. EVC MacBAT5

Sự khách nhau giữa EVC MatBAT5 phiên bản vỏ Nhựa (version 1) và vỏ Nhôm (version 2)

Phiên bản vỏ Nhựa

  • Vỏ bảo vệ bằng nhựa tổng hợp
  • 6 phím bấm chức năng

Phiên bản vỏ Nhôm

  • Vỏ bảo vệ bằng nhôm
  • 18 phím bấm chức năng
  • Có đèn chiếu sáng bên trong

Leave a reply

Message

Name

Website