ELSTER INSTROMET – HONEYWELL

_GAS FLOW METER
___REGULATOR – SLAMSHUT
FC1
____FLOW COMPUTER
BK-G4-65-100 Elstter
___DIAPHRAGM GAS METER
Gas Analyser
_____GAS ANALYSER
FILLTER
_______FILLTER
EK220
__VOLUME CONVERTER (EVC)
SYSTEM -METERING SKID, ANALYSER SKID, CNG, LPG, LNG, PANEL

GAS AND FLAME DETECTIONTELEDYNE

____FIXED GAS DETECTOR
TEST AND CALIBRATION TOOL
___FIXED FLAME DETECTOR
__HR – BC – MAC – ESD
__PORTABLE GAS DETECTOR
__OPEN PATH GAS DETECTOR
CONTRONLLERS AND ALARM
___CARPARK SYSTEM

SURGE PROTECTION DEVICE – TPSSURGE (USA)

surge protection device
__TK-LT120-30A-DIN2
surge protection device
______LowProfile
surge protection device
_____TPS-TK_LTL
surge protection device
________TK-ST160
  • Surge Current 160kA/ phase, 80kA/ mode, All Modes Protection L-N, L-L, L-G, & N-G
  • Application ANSI/IEEE C62.41 Location C, B & A
  • Design Optimum performing parallel hybrid with component level fusing
  • MOV and all mode Enhanced Transient Filter Technologies
  • Warranty 30-Year Unlimited Free Replacement

FIELD INSTRUMENT

_____Field Instrument
________Shutdown valve
Control valve
_______Control valve
___Thermal Flow Meter

REGULATOR- SLAMSHUT

HONEYWELL GAS PRESSURE REGULATOR

CORIOLIS FLOW METER

CALIBRATION TOOL – BEAMEX

Trạm Phân Phối Khí - Thái Bình Hàm Rồng
_________________________[Trạm Phân Phối Khí Thái Bình Hàm Rồng Honeywell – Elster cung cấp sản xuất tại nhà máy 2015]

TIN TỨC NGÀNH DẦU KHÍ

Cập nhật tiến độ Chuỗi dự án mỏ khí Cá Voi Xanh và Lô B

Tình hình triển khai Chuỗi dự án khí – điện Lô B

Khởi công xây dựng Công trình Kho chứa LNG Thị Vải

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.